Câu chuyện " Đôi bạn nhỏ"

Câu chuyện:         

                                       ĐÔI BẠN NHỎ

 

Gà con và vịt con rủ nhau đi kiếm ăn, vịt thì xuống ao mò ốc còn gà con ở lại trên bãi cỏ tìm giun.

Bỗng đâu một con cáo xông đến, nó đuổi bắt gà con. Sợ quá gà con kêu:

   “Chiếp…chiếp… cứu tôi với!… cứu tôi với...!”

     Nghe tiếng gà con kêu vịt bơi thật nhanh vào bờ, nó gọi bạn:

        “Vít… Vít… Vít đây!... Vịt đây!”

     Gà chạy đến trèo lên lưng vịt,  vịt cõng gà con bơi ra xa,  cáo không bắt được gà con nó đành bỏ đi.

     Vịt, gà vui sướng hát: “Lá là la la la… Ta đã bơi ra xa. Ê, con cáo già! Ê, con cáo ác.”

                                                                         

                                                               Tác giả Nguyễn Thị Thảo

 

 Ngày đăng: 07/9/2020