CHIẾN SĨ TÍ HON

CHIẾN SĨ TÍ HON

Học qua trải nghiệm, Học qua thực hành, Học qua tự cảm nhận” chương trình hướng đến mục tiêu tạo môi trường trải nghiệm mới mẻ cho trẻ, sống trong môi trường tập thể và kỷ luật nề nếp. Chú trọng huấn luyện  trẻ vào nề nếp rèn luyện tính tự lập để thích nghi với môi trường tập thể, thông qua các hoạt động lễ hội, học tập hình thành thói quen và kỹ năng sống, sống hòa đồng và tự tin hòa nhập với các bạn cùng lứa tuổi trong các sinh hoạt tập thể.

Hình ảnh một số hoạt động lễ hội 22/12Ngày đăng: