THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số: 2704/SGDĐT-VP

Trường Mầm Non Cẩm Tú thông báo đến quý phụ huynh tiếp tục cho các cháu nghỉ học ngày 9, 10/10/2020 (thứ sáu, thứ bảy).

Phụ huynh theo dõi thông tin để biết ngày đi học lại.

                        Ngày đăng: 8/10/2020