Lễ hội vui hội trăng rằm

Ngày 21/9/2018 nhà trường sẽ tổ chức vui hội trăng rằm cho trẻ. Trẻ ở cơ sở 2 qau giao lưu với trẻ ở cơ sở 1Ngày đăng: